- Lectio divina: PDF a DOC
- Desatero ukazatelů lidských cest – deset velkých svobod člověka: PDF a DOC
- Podněty k zamyšlení: PDF a DOC
- Svědectví konvertity: PDF a DOC
- Přijetí a dávání: PDF a DOC